Beroepsbevolking & participatiegraad

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe heeft zich de beroepsbevolking in Twente en Nederland ontwikkeld?

Bron: CBS/Statline
Toelichting
  • De omvang van de beroepsbevolking in Twente is tussen 2007 en 2016 met 7.000 personen (+ 2,2%) toegenomen, van 316.000 naar 323.000 personen. In deze periode is de beroepsbevolking in Nederland met 4,9% toegenomen.
  • Tot 2009 is er in Twente en Nederland sprake van een fase van sterke groei van de beroepsbevolking. In de periode 2010-2012 vertoont Twente eerst een lichte daling, gevolgd door een stagnatie in de toename van de beroepsbevolking. Na een groeifase in 2012/2013 schommelt de omvang van de beroepsbevolking in Twente al enkele jaren heen en weer, met als laatste ontwikkeling een lichte daling in 2016.
  • De landelijke trend was tot vorig jaar hetzelfde als in Twente, al herstelde de landelijke beroepsbevolking na een periode van lichte daling in 2009-2011 sneller dan de Twentse. In 2016 zet de landelijke groei door, terwijl de beroepsbevolking in Twente juist kleiner is geworden.
Laatste actualisatie: 1 december 2017