Werkgelegenheid

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoeveel personen zijn er werkzaam per sector?

 
Toelichting
  • De werkgelegenheid in de bouwsector is zowel in Nederland als Twente sterk afgenomen sinds 2007, maar laat in 2016 een klein herstel zien.
  • De collectieve dienstverlening vertoont voor Twente en Nederland nagenoeg hetzelfde patroon. Tot en met 2012 groeit de werkgelegenheid, in Twente (9,0%) zelfs sterker dan in Nederland (8,2%). Na 2012 neemt de werkgelegenheid af en stabiliseert in 2016 voor Nederland, terwijl deze sector in Twente nog werkgelegenheid verliest. In Twente ligt de werkgelegenheid nog altijd 3,6% hoger dan in 2007.
  • De consumentendiensten laten een sterke ontwikkeling zien. In Twente groeit de werkgelegenheid in deze sector sinds 2007 met 12,9%. Dit is 1,7% meer dan in Nederland.
  • Per saldo neemt de werkgelegenheid in de distributie sinds 2007 met 3,7% toe. In Nederland neemt de werkgelegenheid met 3% af.
  • In zowel de gehele Nederlandse als Twentse industrie neemt de werkgelegenheid af. Maar in Twente (-13,4%) is deze daling sinds 2007 sterker dan in Nederland (-8,2%).
  • De zakelijke dienstverlening is in Twente sinds 2007 de sterkste werkgelegenheidstijger (15,3%). In Nederland neemt de werkgelegenheid in dezelfde periode 'maar' met 8,7% toe.
Laatste actualisatie: 1 december 2017