Beroepsbevolking & participatiegraad

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Participatiegraad

Beroepsbevolking & participatiegraad

 

Onderwerp

Samenvatting

  Potentiële beroepsbevolking De potentiële beroepsbevolking (aantal 15 tot 75 jarigen) is tussen 2007 en 2017 met 8.000 personen uitgebreid tot 467.000 personen. Na een daling in 2014 en 2015 is er in 2016 en 2017 weer sprake van een groeiende potentiële beroepsbevolking in Twente. Ten opzichte van 2007 is de regionale groei wel minder groot dan landelijk (Twente: +2 procent; Nederland: +5 procent).
  Arbeidsaanbod naar type De Twentse beroepsbevolking is gegroeid van 316 duizend personen in 2007 naar 324 duizend personen in 2017. De niet-beroepsbevolking is met 143.000 net zo groot als in 2007. Ten opzichte van 2007 is de groei van de beroepsbevolking in Twente 3 procent versus 6 procent landelijk. In 2016-2017 stijgt de werkzame beroepsbevolking en daalt de werkloze beroepsbevolking; een indicatie voor groei van de (regionale) economie.
  Participatiegraad mannen en vrouwen De participatiegraad is het deel van de bevolking van 15-75 jaar dat deelneemt aan het arbeidsproces of werkloos is. In 2017 ligt de bruto-participatiegraad (beroepsbevolking gerelateerd aan potentiële beroepsbevolking) van Twente (69,4 procent) nog iets onder het Nederlandse niveau (70,1 procent). De netto-participatiegraad (aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking) is in 2017 een procentpunt hoger dan in 2016: 65,8 procent. Hiermee volgt Twente de landelijke lijn.
  Leeftijdsgroepen beroepsbevolking De veroudering van de beroepsbevolking in Twente zet verder door. Vormden in 2007 25-45 jarigen 47 procent van de beroepsbevolking, in 2017 is dat aandeel gedaald tot 39 procent. Landelijk is het beeld vergelijkbaar.
  Opleidingsniveau beroepsbevolking Het aandeel hoog opgeleiden in de beroepsbevolking is in Twente in 2007-2017 doorgegroeid van 23 naar 30 procent. Vooral het aandeel met een laag onderwijsniveau is kleiner geworden. Deze ontwikkeling is ook zichtbaar in Nederland. Wel is het aandeel hoger opgeleiden – net als in 2007 – in 2017 landelijk nog steeds 6 procentpunt groter.
In de werkzame Twentse beroepsbevolking is de stijging van het opleidingsniveau het grootst. Was in 2007 ongeveer een kwart hoog opgeleid, in 2017 is dat bijna een derde.