Werkloosheid

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe is het gesteld met de recente ontwikkeling van het aantal bij UWV geregistreerde NWW-ers in Twente en Nederland naar leeftijdsgroep?

Bron: UWV Werkbedrijf
Toelichting
  • Het aantal geregistreerde NWW-ers daalt sterk in 2017. Na twee maanden van afname waren er in juni voor het eerst sinds 2013 minder dan 30.000 geregistreerde NWW-ers in Twente. Deze daling zet gestaag door en in oktober staat de teller iets boven de 25.000.
  • Landelijk is een zelfde positieve trend zichtbaar, maar net als in de afgelopen jaren gaat de daling in Twente sneller dan in Nederland.
Laatste actualisatie: 1 december 2017