Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe ontwikkelt de bevolking in Twente en Nederland zich?

Hoe is de bevolking in Twente opgebouwd?

Hoe zit het met het saldo van de natuurlijke groei en het aantal verhuizingen van en naar Twente, zowel uit binnen- als buitenland?

Zal de bevolking in de Twentse gemeenten groeien op krimpen?

Hoeveel 65 plussers hebben we in Twente ten opzichte van het aantal 20 t/m 64-jarigen?

Hoeveel jongeren hebben we in Twente ten opzichte van het aantal 20 t/m 64-jarigen?

Hoe ontwikkelt het geboorteoverschot zich in Twente?

Hoeveel procent van welk type huishouden hebben we in Twente?