Productiviteit en inkomen

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe hoog is het BRP in Twente en het BBP in Nederland? En hoe hoog is dit bedrag per inwoner?

 

Bruto regionaal/binnenlands porduct per inwoner (in euro)

Bron: CBS Statline
Laatste actualisatie: 1 december 2017
    Toelichting
  • Het Bruto Regionaal Product (BRP) voor Twente is in 2016 tot 20.541 miljoen euro gestegen, in Nederland bedroeg het Bruto Binnenlands Product (BBP) 702.641 miljoen euro.
  • Hiermee werd in 2016 ruim 2,9% van de toegevoegde waarde in Nederland in Twente gerealiseerd, dat is 0,04% meer dan een jaar eerder.
  • In de periode 2011-2016 is het BRP in Twente met 6,4% gestegen en het BBP in Nederland is met 9,2% gestegen.
  • Het BRP/BBP per inwoner is in Twente en Nederland in de periode 2011-2016 gestegen. De groei bedroeg voor Twente 6,2% en voor Nederland 7,1%.
  • Bedroeg het Twentse BRP per inwoner in 2011 nog 30.832 euro, in 2016 is dit kengetal naar 32.768 euro gestegen. Nederland vertoont hetzelfde beeld; het BBP is van 38.515 euro in 2010 naar 41.258 euro in 2016 gestegen.
  • In 2016 ligt het BBP per inwoner in Nederland rond 8.500 euro hoger dan in Twente. Gedurende de laatste 5 jaar is dit verschil toegenomen met ruim 800 euro.
  • NB: Vanwege een revisie van de regionale rekeningen waarbij onder meer wordt aangesloten op het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010) is er een trendbreuk ontstaan. Vandaar dat hier cijfers vanaf 2011 worden getoond.
Laatste actualisatie: 1 december 2017