Productiviteit en inkomen

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe groot is de groei van het bruto regionaal product geweest de afgelopen jaren?

Bron: CBS Statline
Laatste actualisatie: 1 december 2017
Toelichting
  • In 2016 is de economische groei in Twente groter dan in Nederland.
  • Vanaf 2014 groeit de Twentse economische weer, na twee jaren van krimp in 2012 en 2013. De laatste twee jaar (2015 en 2016) groeit economie in Twente harder dan in heel Nederland.
  • NB: Vanwege een revisie van de regionale rekeningen waarbij onder meer wordt aangesloten op het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010) is er een trendbreuk ontstaan. Vandaar dat hier cijfers vanaf 2010 worden getoond.
Laatste actualisatie: 1 december 2017