Productiviteit en inkomen

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe hoog is de arbeidsproductiviteit van Twentse en Nederlandse werknemers?

Bron: CBS Statline
Laatste actualisatie: 1 december 2017
Toelichting
  • In 2016 was de arbeidsproductiviteit in Twente 89.700 euro en in Nederland 98.500 euro per werkende. Dit betekent dat de arbeidsproductiviteit per werknemer in Twente 9% lager is dan in Nederland.
  • Zowel in Twente als in Nederland is in de periode 2011-2016 sprake van een stijging van de arbeidsproductiviteit.
  • NB: Vanwege een revisie van de regionale rekeningen waarbij onder meer wordt aangesloten op het Europese Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010) is er een trendbreuk ontstaan. Vandaar dat hier cijfers vanaf 2011 worden getoond.
Laatste actualisatie: 1 december 2017