Productiviteit en inkomen

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe hoog is het gestandaardiseerd inkomen per huishouden?

Bron: CBS/Statline
Laatste actualisatie: 1 december 2017
 
Toelichting
  • Het gemiddeld besteedbaar huishoudens inkomen stijgt vanaf 2007 in Twente (5,7%) sneller dan in geheel Nederland (4,4%).
  • Het ligt echter nog wel zo'n 1.400 euro lager (5,9%) dan gemiddeld in Nederland.
  • In Twente en Nederland is er sprake van een sterke stijging van het inkomen vanaf 2011.
Laatste actualisatie: 1 december 2017