Woningmarkt

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe wordt de woonaantrekkelijkheid van de drie grootste Twentse steden beoordeeld?

Hoe hoog is de gemiddelde WOZ-waarde in Twente?

Hoe ontwikkelen de prijzen voor bestaande woningen zich in Twente?

Hoe hoog zijn de gemeentelijke woonlasten in de Twentse gemeenten?