Productiviteit en inkomen

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe hoog is het BRP in Twente en het BBP in Nederland? En hoe hoog is dit bedrag per inwoner?

Hoe groot is de groei van het bruto regionaal product geweest de afgelopen jaren?

Hoe hoog is de arbeidsproductiviteit van Twentse en Nederlandse werknemers?

Hoe hoog is het gestandaardiseerd inkomen per huishouden?