Onderwijs

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

onderwijs

Onderwijs

Ook op hogeschool Saxion en het ROC van Twente stijgt het aantal techniekstudenten, respectievelijk met 9 en 2 procent ten opzichte van 2013/2014. Binnen Saxion groeien de zorgopleidingen met 21 procent het hardst, maar het aandeel binnen de totale studentenpopulatie blijft met 11 procent beperkt. Economie en techniek blijven op Saxion het grootst. Op het ROC van Twente ontlopen techniek-, zorg, en economieopleidingen elkaar niet veel. Elke richting maakt ongeveer eenderde van de leerlingenpopulatie uit. Het aantal aangevraagde octrooien kent een meer schommelend verloop. In 2017 zijn aan de Universiteit Twente in totaal 15 octrooien aangevraagd voor veelbelovende vindingen.

 

Onderwerp

Samenvatting

  Studenten UT, Saxion en ROC In het studiejaar 2017/18 zijn 19.059 scholieren bij het ROC van Twente, 25.754 studenten bij Saxion (vestigingen Enschede, Deventer en Apeldoorn) en 9.921 studenten bij de Universiteit Twente ingeschreven. Vergeleken met het aantal inschrijvingen in het studiejaar 2013/14 betekent dit voor alle drie instellingen een kleine groei. Het ROC van Twente kent een stijging van 2 procent, Saxion een stijging van 1 procent en het studentenaantal van de Universiteit Twente stijgt met 2 procent.
  Studenten per studierichting De Universiteit Twente krijgt steeds meer een technisch karakter, zo blijkt uit de groei van techniekstudies (+23 procent) en de dalende studentenaantallen van economische- (-26 procent) en gedrag- en maatschappijstudies (-19 procent) in de afgelopen vijf jaar. 60 procent van de UT-studenten doet een technische studie.
  Doorstroom ROC naar HBO Het aantal studenten dat vanuit het ROC van Twente naar het Hbo doorstroomt, is de afgelopen jaren gestegen van 889 in 2011 naar 1.227 in 2014. Van de 1.227 doorstromers in 2014 volgt 74 procent een opleiding bij Saxion (in 2011 70 procent).
  Studenten UT per opleidingssoort Het aantal masterstudenten aan de Universiteit Twente groeit de laatste jaren met 21 procent, van 3.338 studenten in het studiejaar 2013/14 naar 4.034 in het studiejaar 2017/18. Het aantal bachelor studenten daalde in dezelfde periode juist heel licht, met 2 procent tot 5.887.
  Promoties en octrooien UT Het aantal promoties aan de UT is in 2017 voor het eerst sinds 2012 gedaald. Met 197 promoties in 2017 wordt bovendien het laagste niveau sinds 2012 bereikt. In de afgelopen vijf jaar groeide het aantal promoties juist gestaag, waarbij in 2016 met 267 promoties het hoogste aantal promoties in de afgelopen 10 jaar werd behaald.
  UT Internationaal De hoogste plek op de wereldwijde ranking van het Britse tijdschrift Times Higher Education heeft de UT in 2015/16, met een 149ste plek.
De laatste twee jaar daalt de UT weer op de ranglijst, met in 2017/18 plek 179 op de ranglijst. De Technische Universiteit Eindhoven heeft na een aantal jaren van daling weer een stijgende lijn te pakken en neemt in 2017/18 positie 141 in. TU Delft heeft de laatste jaren een hogere positie op de ranglijst (tussen plek 60 en 70).