Ondernemersactiviteit

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe heeft de export zich volgens ondernemers ontwikkeld?

Is het economisch klimaat in het afgelopen kwartaal verbeterd? Hoe ontwikkelt zich het klimaat in de komende drie maanden volgens de ondernemers?

Is in het afgelopen kwartaal meer of minder geïnvesteerd volgens de ondernemers? En volgend jaar?

Is er in het afgelopen kwartaal meer of minder omzet gerealiseerd volgens de ondernemers?

Was er een grotere personeelssterkte in het afgelopen kwartaal volgens de ondernemers en wat is de verwachting voor het volgende kwartaal?

Is er in het afgelopen kwartaal meer of minder winst gerealiseerd volgens de ondernemers? En hoe gaat het volgend jaar?

Hoe zal de economie zich in het komend kwartaal ontwikkelen volgens de ondernemers?