Ondernemersactiviteit

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

ondernemersactiviteit

Ondernemersactiviteit

 

Onderwerp

Samenvatting

  Omzet Ook in 2018 fluctueert het saldo ondernemers met omzetgroei minus ondernemers met omzetdaling, zowel in Twente als in Nederland als geheel. Wel zijn ondernemers met ervaren omzetgroei nog steeds in de meerderheid. Ten opzichte van Nederland heeft Twente verhoudingsgewijs meer positief gestemde ondernemers.
  Export Terugkijkend op 2018 zijn er elk kwartaal meer Twentse ondernemers die een toename van hun buitenlandse omzet (export) hebben ervaren dan ondernemers met een afnemende buitenlandse omzet. Elk kwartaal in 2018 is het positieve saldo in Twente groter dan landelijk totaal.
  Investeringen Elk kwartaal van 2018 zijn er 10-15 procent meer Twentse ondernemers die de investeringen in hun bedrijf zien groeien dan ondernemers die de investeringen zien afnemen. Daarmee hebben Twentse ondernemers nagenoeg dezelfde ervaring als ondernemers in heel Nederland.
  Personeelssterkte Er zijn in 2018 in Twente meer ondernemers die de personeelssterkte hebben zien groeien dan ondernemers die minder personeel hebben. In het vierde kwartaal is het saldo voor de laatste drie maanden 12,4 procent. Landelijk is dat een paar procentpunt hoger.
  Winstgevendheid In het vierde kwartaal van 2018 is het aantal Twentse ondernemers met toegenomen winst vrijwel gelijk aan het aantal ondernemers met minder winst. In Nederland als geheel zijn de ondernemers met een stijgende winst nog beperkt in de meerderheid.
  Beoordeling economisch klimaat Twentse ondernemers zijn in 2018 in meerderheid positief over het economisch klimaat. Elk kwartaal zijn er meer Twentse ondernemers die een verbetering van het economisch klimaat ervaren dan ondernemers die het klimaat zien verslechteren. In het laatste kwartaal van 2018 is het saldo voor de afgelopen drie maanden positief, maar wel kleiner dan de drie voorgaande kwartalen en ook kleiner dan landelijk gemiddeld.
  Ondernemersvertrouwen Het saldo ondernemersvertrouwen afgelopen drie maanden is in Twente elk kwartaal positief en sinds het vierde kwartaal van 2016 ook telkens iets groter dan landelijk gemiddeld. In het vierde kwartaal is het saldo voor Twente 11 procent en landelijk 10 procent.