Ondernemersactiviteit

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Afdrukken

Was er een grotere personeelssterkte in het afgelopen kwartaal volgens de ondernemers en wat is de verwachting voor het volgende kwartaal?

Bron: CBS Statline (2018)

Bovenstaande grafieken laten zien hoe Twentse ondernemers hun personeelssterkte in het afgelopen kwartaal hebben zien ontwikkelen en wat de verwachtingen voor het komende kwartaal zijn. Het gepresenteerde saldo is het percentage ondernemers dat de hoeveelheid personeel heeft zien/verwacht te zien groeien min het percentage ondernemers dat de personeelssterkte heeft zien/verwacht te zien afnemen. De ontwikkeling van deze indicator vanaf 2014 wordt getoond. Ook kan de Twentse situatie met de situatie in heel Nederland en in enkele andere regio’s worden vergeleken.

Afgelopen drie maanden
  • In het tweede kwartaal van 2018 zijn er in Twente meer ondernemers die de personeelssterkte in het afgelopen kwartaal hebben zien groeien dan ondernemers die minder personeel hebben dan eerder. Het saldo is 14,6%.
  • Wel is dit saldo al drie kwartalen dalende. Het bereikte een piek in het derde kwartaal van 2017 (30,3%) maar daalde daarna elk kwartaal.
  • De situatie in Nederland als geheel kende niet zo’n piek in het afgelopen jaar. Het saldo ondernemers met een groeiende personeelssterkte bleef stabieler en is in het tweede kwartaal van 2018 nagenoeg gelijk aan dat in Twente.
Komende drie maanden
  • Steeds meer Twentse ondernemers verwachten een groeiend personeelsbestand in het komende kwartaal. Twentse ondernemers verwachten vaker groei dan ondernemers in heel Nederland.
  • Nadat het saldo (ondernemers die groei personeelssterkte verwachten – ondernemers die krimp personeelssterkte verwachten) een jaar lang net boven de 20% lag, stijgt het in het tweede kwartaal van dit jaar naar 28%.
  • In de afgelopen vier jaar zien we een stijgende trend. In 2014 waren er nog meer ondernemers die verwachtten in hun personeelsbestand te moeten snijden dan ondernemers die verwachtten te groeien.
Laatste actualisatie: mei 2018