Onderwijs

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe heeft het aantal studenten zich aan de UT, Saxion en het ROC ontwikkeld?

Studenten UT, Saxion en ROC

Ontwikkeling aantal studenten Universiteit Twente, Saxion en ROC per studiejaar (2010/11-2015/16)

D5.01 Studenten UT.Saxion.ROC

Bron: DUO.nl
Toelichting

  • In het studiejaar 2015/16 zijn 18.380 scholieren bij het ROC van Twente, 25.260 studenten bij Saxion en 9.085 studenten bij de Universiteit Twente ingeschreven.
  • Vergeleken met het aantal inschrijvingen in het studiejaar 2010/11 betekent dit voor het ROC van Twente een daling van 13,1%, terwijl Saxion een stijging van 9,1% kende. Bij de Universiteit Twente is er sprake van een lichte daling van 3,4%.

Laatste actualisatie: 12 december 2016