Onderwijs

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoeveel studenten zijn er per studierichting in Twente?

Studenten ROC van Twente

Ontwikkeling van het aantal studenten per studierichting ROC van Twente (2010/11 - 2015/16)

D5.02 Studenten perStudierichting ROC

Bron: DUO.nl
Toelichting
  • Van de 18.380 scholieren die bij het ROC van Twente staan ingeschreven volgen in het studiejaar 2015/16 de meeste studenten (6.240) een economische opleiding.
  • Ongeveer evenveel (6.110) studenten volgen een zorg en welzijn studie. Zo'n 5.700 scholieren volgen een technische opleiding.
  • De technische en economische opleidingen zijn de afgelopen jaren minder populair geworden (respectievelijk - 17,1% en -19,1%).

 

Studenten Saxion Hogescholen

Ontwikkeling aantal studenten per studierichting Saxion Hogescholen (2010/11 - 2015/16)

D5.02 Studenten perStudierichting Saxion

Bron: DUO.nl
Toelichting
  • Van de 25.260 studenten die bij Saxion Hogescholen (Enschede, Deventer en Apeldoorn) staan ingeschreven, volgen in het studiejaar 2015/16 de meeste studenten (9.240) een economische studie. Meer dan een kwart (27,4%) volgt een techniekopleiding (6.925) en 5.275 studenten volgen een studie 'gedrag, maatschappij en cultuur'. De opleidingen gezondheidszorg tellen 2.585 studenten. Bij de opleidingen gericht op beroepen in het onderwijs staan 1.235 studenten ingeschreven.
  • In de afgelopen vijf jaar is vooral het percentage studenten dat een opleiding in de gezondheidszorg volgt sterk gestegen (+15,5%). Technische- (+2,7%) en economische studies (+10,4%) laten ook groei zien, maar veel minder sterk. Het aantal studenten in de sector gedrag, maatschappij en cultuur is vrijwel constant gebleven (-2,2%). De opleidingen gericht op beroepen in het onderwijs hebben te maken met een sterk dalende trend; vergeleken met het studiejaar 2011/12 is het aantal studenten duidelijk afgenomen (-27,3%).

 

Studenten Universiteit Twente

Ontwikkeling aantal studenten per studierichting Universiteit Twente (2010/11 - 2015/16)

D5.02 Studenten perStudierichting UT

Bron:DUO.nl
Toelichting

  • Van de 9.080 studenten die bij de Universiteit Twente staan ingeschreven volgen in het studiejaar 2015/16 de meeste studenten (5.265, 58,0%) een techniekopleiding. Daarna volgen 1.810 studenten een gedrag/maatschappij en 945 een economische studie, 845 studenten zijn bij gezondheidszorgstudies en 215 voor overige studierichtingen ingeschreven.
  • In de afgelopen vijf jaren is vooral het percentage studenten dat een opleiding in de gezondheidszorg volgt sterk gestegen (18,8%). Technische studies kennen een groei van 14,7%. Het aantal studenten in de sector gedrag/maatschappij/cultuur is met 30,9% duidelijk afgenomen. De inschrijvingen voor economische studies zijn met 11,7% afgenomen

Laatste actualisatie: 12 december 2016