Onderwijs

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoeveel studenten stromen van het ROC van Twente door naar het HBO in Twente?

Doorstroom ROC van Twente naar HBO

Ontwikkeling doorstroom ROC van Twente naar HBO in Twente en Nederland (2011-2014)

doorstroom

Bron: DUO.nl
Toelichting

• Het aantal studenten dat vanuit het ROC naar het HBO onderwijs stroomt is de afgelopen jaren gestegen van 889 in 2011 naar 1.227 in 2014. Van de 1.227 doorstromers in 2014 volgen 914 (74,5%) een opleiding bij Saxion.