Onderwijs

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoeveel studenten volgen er op de UT een bachelor of master opleiding?

Aantal studenten UT naar opleidingssoort

Ontwikkeling aantal studenten Universiteit Twente per type opleiding (20010/11 - 2015/16) 

D5.04 StudentenUT.perOpleidingssoort

Bron: DUO.nl
Toelichting

  • Het aantal masterstudenten aan de Universiteit Twente groeit de laatste jaren gestaag, van 2.761 studenten in het studiejaar 2011/12 naar 3.508 in het studiejaar 2015/16.
  • Het aantal bachelor studenten bedroeg in het studiejaar 2011/2012 6.637 en daalt gestaag tot 5.575 studenten in het studiejaar 2015/16.

Laatste actualisatie: 12 december 2016