Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe lang zijn jeugdigen werkloos voordat ze een baan vinden?

Jeugdwerkloosheidsduur

Percentage geregistreerde werkzoekenden (NWW) jonger dan 27 jaar naar duur niet-werkend in Twente (2014-2016)

D.03 Jeugswerkloosheidsduur

Bron: UWV werkbedrijf
Toelichting

  • In oktober 2016 bedraagt het percentage werkloze jongeren dat minder dan 3 maanden geregistreerd werkzoekend is 10%; 13% staat tussen 3 en 6 maanden als werkzoekend geregistreerd; 33% is tussen 6 en 12 maanden op zoek en 44% staat als langdurig werkloos (meer dan 12 maanden) ingeschreven.
  • Sinds begin 2015 neemt het aandeel kortdurig jonge werklozen af. Het aandeel in de totale groep is gedaald van 35% naar 10%. Daarentegen stijgt het aandeel jongeren dat meer dan een jaar werkloos is sterk, van 32% naar 44%.
  • De jeugdwerkloosheid daalt, maar tegelijkertijd neemt daarbinnen de groep langdurig werklozen toe.

Laatste actualisatie: 12 december 2016