Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe groot is het aandeel Twentse techniekstudenten?

Techniekstudenten in Twente


Percentage Twentse studenten dat een techniekopleiding volgt (in Twente of overig Nederland) en de streefwaarde

D.06b Doorstroom Techniek studenen
Bron: DUO.nl, bewerking door kennispunt Twente 2015
Toelichting

  • In 2015/2016 is het aandeel Twentse studenten dat een techniekopleiding in Twente of overig Nederland volgt 35,5%. Het aandeel ligt in de getoonde periode steeds boven de 30%.
  • De ambitie van Twente is dat het aandeel Twentse studenten dat een techniekopleiding in Twente of overig Nederland volgt van 30% in 2016 naar 40% in 2020 stijgt. De streefwaarde voor 2018/19 (35,0%) heeft Twente nu reeds bereikt.

 

Doorstroom techniekstudenten


Percentage Twentse doorstromers dat een techniekopleiding volgt (in Twente of overig Nederland) en de streefwaarde

D.06b Doorstroom Techniek studenen

Bron: DUO.nl, bewerking door kennispunt Twente 2015
Toelichting

  • Het aandeel Twentse doorstromers dat een techniekopleiding in Twente of overig Nederland volgt is in de afgelopen vijf jaar gestegen van 19,3% in 2010 naar 25,8% in 2015.
  • De ambitie is dat het percentage doorstromers techniek in 2016 30% en in 2020 40% bedraagt. Gezien de ontwikkeling van de doorstroom in de afgelopen periode is het nog onzeker of de doelstelling voor 2016 gehaald wordt.

Laatste actualisatie: 12 december 2016