Woningmarkt

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe ontwikkelen de prijzen voor woningen zich in Twente?

Ontwikkeling prijzen bestaande woningen in Twente en Nederland in euro (2007-2016)

D2.02 prijsontwikkeling1 2017
Bron: NVM 2016
Toelichting
  • De prijsontwikkeling voor bestaande woningen volgt in Twente de Nederlandse trend. Tot 2013 is er sprake van een daling van de gemiddelde prijs, daarna stijgt de gemiddelde prijs geleidelijk.
  • De gemiddelde verkoopprijs voor een bestaande woning bedraagt in Twente in 2016 193.700 euro voor de regio Enschede/Hengelo, 209.400 euro voor de regio Almelo en voor Nederland 238.300 euro.

Prijsontwikkeling per type woning per m² in Twente en Nederland (2015-2016)

D2.02 Prijsontwikkeling2 2017

Bron: NVM 2016
Toelichting
  • Vergeleken met 2015 zijn de prijzen voor veel typen woningen in Twente en Nederland gestegen.
  • De prijs voor een hoekwoning of appartement is in de regio Almelo gedaald.
  • In totaal blijft de prijsontwikkeling van de Twentse regio's achter bij de prijsontwikkeling van Nederland als geheel.
Laatste actualisatie: 1 december 2017