Bedrijventerreinen en kantoren

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoeveel hectare particulier en gemeentelijke bedrijventerreinen is er uitgeefbaar in Twente?

Beschikbaarheid bedrijventerreinen

Beschikbaarheid uitgeefbaar bedrijventerrein in Twente (2003 - 2016) in hectareBeschikbaarheidBedrijventerreinen 2017
Bron: VROM / DG Ruimte - IBIS Registratie bedrijventerreinen, Databank Overijssel.
Toelichting
  • De figuur laat de meest recente cijfes zien.
  • Na een grote daling in 2011 ten opzichte van 2010 is het aantal hectare beschikbare bedrijventerrein in Twente in 2012 en 2013 stabiel gebleven. Onduidelijk is of de grote daling in 2011 is gekomen door verkoop of door het uit de markt nemen van het aantal hectare beschikbare bedrijventerrein.
  • Waren er in 2009 nog 802 hectare bedrijventerrein in Twente voor uitgifte beschikbaar, in 2013 zijn het er nog 543, waarvan 500 in eigendom van gemeenten.
Laatste actualisatie: 1 december 2016