Aantrekkelijkheid binnensteden

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoeveel mensen bezoeken de stad gemiddeld per week?

Weekbezoekers

Indexcijfer aantal gemeten bezoekers binnensteden per week (2008 - 2014; 2008= 100)

weekbezoekers centrum binnenstad 06

Bron: Locatus 2014
Toelichting
  • Het aantal weekbezoekers is in de afgelopen jaren in Enschede sterk afgenomen (indexcijfer neemt in 2014 af met 5,8 punten), terwijl het aantal weekbezoekers in Almelo al drie jaar op rij stabiel blijft (indexcijfer 95,3). In Hengelo is er in 2014 zelfs weer een duidelijke toename ten opzichte van 2014 (indexcijfer stijgt met 2,5 punten).
  • In Nederland is het aantal weekbezoekers van 2008 tot en met 2013 elk jaar afgenomen. In 2014 heeft Nederland weer te maken met een lichte toename van het aantal weekbezoekers (indexcijfer stijgt met 0,06 punten).