Start-ups UT en Saxion

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

In welke bedrijfssectoren ontpoppen zich de meeste start-ups?

Start-ups naar bedrijfssector

Aandeel start-ups UT en Saxion naar bedrijfssector in procenten (2015)

E7.04 Twentse start ups naar bedrijfssector

Bron: Saxion Kenniscentrum Leefomgeving 2016
Toelichting

  • Meer dan de helft van alle Twentse start-ups is in 2015 in de bedrijfssectoren ICT en advies & onderzoek actief, hierbij is er nauwelijks verschil tussen Saxion en UT start-ups.
  • Er zijn duidelijk meer universitaire start-ups in de bedrijfstakken industrie en financiële instellingen te vinden dan hbo start-ups
  • Er is sprake van een groot verschil in het aandeel start-ups in de sector groot-en detailhandel; hier is 16% van de Saxion start-ups actief vergeleken met 6,9% van de universitaire start-ups.

Laatste actualisatie: 1 december 2016