Start-ups UT en Saxion

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoeveel start-ups telt Twente sinds 2004?

Twentse start-ups

Ontwikkeling aantal Twentse start-ups UT en Saxion (2004- 2015, 2015 voorlopig cijfer)

E7.02 Twentse start ups

Bron: Saxion Kenniscentrum Leefomgeving 2016
Toelichting

  • Het aantal start-ups van de Universiteit Twente en Saxion is in de afgelopen 10 jaar sterk gegroeid van 551 vóór 2004 naar 2.263 start-ups in 2015. Daarbij zijn in de periode 2004-2015 de start-ups van de hbo instelling sterker gegroeid dan de universitaire start-ups.
  • Beide kennisinstellingen zijn actief op het gebied van ondernemerschap. Hierbij speelt ook het ecosysteem rondom de campus (Business & Science Park, BTC en Kennispark) een positieve rol.

 

Twentse start-ups

Aandeel start-ups UT en Saxion naar huidige vestigingsplaats in procenten (2015)

E7.02b Twentse start ups vestigingsplaats

Bron: Saxion Kenniscentrum Leefomgeving 2016
Toelichting

  • Meer dan de helft van alle UT en Saxion start-ups is in 2015 in de regio Twente gevestigd, waarbij het percentage Saxion start-ups met 56,9% iets boven de universitaire start-ups (53,9%) ligt. De locatie van start-ups is een belangrijk thema voor Twente, aan de ene kant creëren start-ups werkgelegenheid in de regio, aan de andere kant blijft ook de kennis in Twente.
  • 17,4 % van de universitaire en 12,3% van de Saxion-start-ups is in Oost-Nederland gevestigd.
  • Het aandeel universitaire start-ups gevestigd in de rest van Nederland is in 2015 28,7%, terwijl van Saxion 30,8% van de start-ups buiten Oost-Nederland en Twente staat ingeschreven.

Laatste actualisatie: 1 december 2016