Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe ontwikkelt het geboorteoverschot zich in Twente?

Ontwikkeling aantal geboorten en overledenen in Twente

Bron: CBS Statline
Laatste actualisatie: 1 december 2017