Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe is de bevolking in Twente opgebouwd?

Bevolkingsopbouw mannen en vrouwen in Twente in 1990 en 2015 per leeftijdscategorie

Bron: CBS Statline
Laatste actualisatie: 1 december 2017