Demografie

cat-header

terug naar hoofdcategorie

terug-naar-categorie

Hoe ontwikkelt de bevolking in Twente en Nederland zich?

Bevolkingsontwikkeling per jaar in procenten Twente en Nederland

Bron: CBS Statline
Laatste actualisatie: 1 december 2017