Voorwoord Twente Index 2018

Dit is de vijfde editie van de Twente Index waarvan de Twente Board opdrachtgever is. In deze periode is veel veranderd. De editie 2018 laat zien dat onze economie in tegenstelling tot vier jaar geleden op tal van aspecten beter doet dan landelijk. Dat maakt Twente tot één van de economische motoren van Nederland.

Twente telt nu meer dan 300.000 banen, de Twentse werkloosheid daalt sterk evenals het aantal ww-rechten. Ook laat het aantal bijstandsuitkeringen nu een daling zien. Een teken dat de economische hoogconjunctuur nu ook meer kwetsbare groepen bereikt. De komende jaren heeft onze economie behoefte aan veel arbeidskrachten, niet alleen voor de toenemende vraag naar werk door de hoogconjunctuur, maar ook voor vervanging van werknemers die met pensioen gaan. Het gaat daarbij niet alleen om mensen met theoretische opleidingen, maar ook – naar aantallen zelfs meer – mensen met praktische opleidingen.

De Index biedt niet alleen de mogelijkheid om de Twentse en de nationale ontwikkelingen met elkaar te vergelijken, waar mogelijk zijn ook lokale cijfers opgenomen. Zo kunnen afzonderlijke gemeenten met elkaar vergeleken worden. Nieuw dit jaar is de Duitse versie van de Twente Index en de mogelijkheid om Twente met omliggende regio’s, inclusief regio’s over de grens, te vergelijken.

Door deze toevoeging kijken we niet alleen naar Twente maar ook vanuit Twente naar onze buurregio’s. Het onderstreept daarmee ook het belang van regionale samenwerking, niet alleen in Twente, maar ook met omliggende regio’s. We moeten samen blijven investeren om alle aanwezige kennis, technologie en vakmanschap verder te ontwikkelen en aan ons te binden en zo een landelijke en zelfs internationale koploper te blijven. Samenwerken en elkaar verder helpen. Geen verdeeldheid en lange trajecten. Maar een bundeling van krachten en korte slagen. ‘D’ran en met mekoar.’

Regina Nieuwmeijer

 

Regina Nieuwmeijer
Lid van de Twente Board en
voorzitter hoofdbestuur Stichting Industriële Kring Twente